• Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi
    0324 238 95 00 - info@tibim.org
  • Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi
    0324 238 95 00 - info@tibim.org
  • Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi
    0324 238 95 00 - info@tibim.org

Ticari Bilgi ve İstihbarat Danışmanlığı

Ürüne ilişkin GTİP’in belirlenmesi, ürüne ilişkin pazar araştırması raporunun hazırlanması, firma stratejisi doğrultusunda hedef ülke seçimi, hedef müşteri grubu seçimi ve nokta atış hedef müşterilerin tespiti, firmanız personeline Ticari Bilgi ve İstihbarat konusunda eğitim verilmesi başlıklarında faaliyetleri kapsamaktadır.