Neden Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezini Kurduk?

Ticaretin küreselleşmesi ile firmalar arası artan rekabetin şekli her geçen gün değişmektedir. Öyledir ki dijitalleşen ticari bilgi (Big-data/büyük veri) 21.yüzyılın en önemli gücü haline gelmiştir. Doğru dijital ticari bilgiyi (Big Data/büyük veri) elde eden ve bu bilgiyi doğru olarak kullanan firmalar artık rakiplerine göre küreselleşen ve her geçen gün dijitalleşen ticarette bir adım daha önde yer almaktadır.

Öyledir ki artık “big-data/büyük veri” denilen dijital bilgi kaynaklarına ulaşabilen ve bu bilgileri kullanan firmalar; rakiplerinin ürün özelinde nerden mal (ham madde, yarı mamul vb.) aldığını, nereye mal sattığını ne kadar sattığını hatta ne kadara sattığını görebilmektedir ve yakın gelecekteki ticari faaliyetlerini buna göre planlıyor hale gelmiştir.

Big-data/büyük veri ile dijitalleşen ticari rekabet gerçeği karşısında Odamız (MTSO) üyeleri olan firmaların var olan uluslararası ticari potansiyellerinin arttırılması, uluslararası alandaki rakipleri karşısında sürdürülebilir rekabetlerini sağlamaları gereksinimi ortaya çıkmış bu gereksinime cevap vermek amacı ile Odamız Projeler Müdürlüğü çatısı altında Türkiye’ye rol model olan “Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi” kurulumu ve işletilmesi projesini ortaya çıkmıştır.

 

Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi Hakkında

Merkez, başta üye firmalarımız olmak üzere tüm Türkiye’ye hizmet vermek amacıyla hazırlanan TBİM Online Uygulama Modülü (www.tibim.org) üzerinden hizmet vermektedir.

 

Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezleri’nde 2016 itibariyle verilmeye başlanan hizmetler aşağıda sıralanmıştır.

 

GTİP, SIC ve Kota Sorgulama

Ürüne ilişkin gümrük tarife istatistik pozisyonu numarası (GTİP) tespiti, standart endüstriyel sınıflandırma kodu (SIC) ve ihracata konu ülkedeki kota bilgilerinin tespiti yapılmaktadır.

Hedef Pazar Araştırması Raporu Hazırlanması

İhracata ya da İthalata konu ürüne ilişkin pazar araştırma raporu TBİM uzmanları tarafından hazırlanabilmektedir.

Potansiyel Müşteri Bilgisi İstihbaratı

Hedef Ülkedeki potansiyel müşteri bilgilerine erişim çalışmaları yapılmaktadır.

Kesin Müşteri Bilgisi İstihbaratı

Konşimento ve beyanname bilgileri açık olan ülkelerde, ürünün alıcı-satıcı firma adı, alıcı adresi, birim fiyat gibi bilgilere erişim sağlanmaktadır.

Rakip Bilgi İstihbaratı

Konşimento ve beyanname bilgileri açık olan ülkelerde, ürünün alıcı-satıcı firma adı, alıcı adresi, birim fiyat gibi bilgilere erişim sağlanabilmesi dolayısıyla yurtdışında faaliyet gösteren rakiplerinizin müşteri bilgilerine erişim sağlanmaktadır.

Sürdürülebilir Ucuz İthalat

İthalata konu ürünlerin hangi pazarlardan daha ucuza temin edilebileceği çalışmalarını kapsamaktadır.

Uluslararası İhale ve Proje Bilgileri

Sektör özelinde ulusal ve uluslararası açık ihale duyurularına ve dosyalarına erişim ile sonuçlanan ihalelere erişim sağlanarak da ihaleyi kazanan firmaların da potansiyel müşteri olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır.

Ticari Bilgi ve İstihbarat Danışmanlığı

Sistemin firmanız bünyesinde kurulması ve sürdürülebilir olmasını amaçlayan bu hizmetimizde, uzmanlarımız firmanıza danışmanlık verecektir.  

 

FAYDALI LINKLER / DÖKÜMANLAR